Information om utställningen 2020!

2020-03-17

Styrelsen för lokalavdelningen Mälardalen/Gotland genomförde sitt styrelsemöte på Idrottsgården i Flen den 14/3.
Platsen för mötet hade valts för att kunna rekognosera och planera mer i detalj på utställningsplatsen inför den kommande Wachtelhundutställningen i maj.
Som ni säkert förstår blev mötet något helt annat med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19.
Styrelsen för Lokalavdelningen Mälardalen/Gotland har sammanställt en skrivelse innehållande bla riskinventering, konsekvensbeskrivning men också förslag på möjliga lösningar på hur vi skulle kunna hantera den uppkomna situationen. Vi har adresserat dessa frågor och förslag för vidare beslut och hantering till huvudstyrelsen för Svenska Wachtelhundklubben.
Vi förstår att det finns många frågor kring utställningen just nu men vi förstår också att det finns långt viktigare frågor än en hundutställning som behöver hanteras i nuläget.
Vi ber om fortsatt förståelse och hoppas att vi inom kort kan komma ut med mer information.