Viktig information! Årsmötet 2020 är uppskjutet!

2020-03-15

Mälardalen/Gotland skjuter upp årsmötet som planerats och utlysts stadgeenligt till 2020-03-22 på Öster Malma.
Anledningen är att Öster Malma, precis som många andra konferensanläggningar pga Covid -19, tagit beslut om att hålla stängt en tid framöver.
Vi arbetar nu med att finna en lösning för att ordna ett årsmöte på ny tid och ny plats! Vi återkommer med detta så fort vi kan.
Vi ber om överseende för den uppkomna situationen men vi ber också om hjälp med att sprida denna information till de medlemmar som inte är inne på Facebook och hemsida regelbundet eller inte alls tar del av information via dessa kanaler.
Vi följer även SKK´s riktlinjer med anledning av Covid -19 och bevakar den fortsatta utvecklingen: https://www.skk.se/?newsitem=167343