Statuter Jubileumsvandringspriset

SWK Småland/Öland 10-års Jubileumsvandringspris

I samband med SWK Småland/Öland 10-års jubileum instiftade styrelsen för avdelningen vandringspriset i form av en kristallälg av designern Mats Jonassons i Målerås. Prisets syfte är att stimulera avdelningens hundar att träna inför jaktprov och att starta på Svenska Wachtelhundklubbens jaktprov. Vandringspriset utdelas årligen i samband med Avdelningsmötet till pristagaren. Priset delas ut årligen till den hund vars förare och ägare tillhör avdelning Småland/Öland inom Svenska Wachtelhundklubben och som under året erhållit högsta poängsumman enligt uppställda poängtabell nedan

Erhåller hundar lika poäng enligt poängräkning tilldelas priset den hund med högsta totalpoäng i Öppenklassprovet. Är även detta lika går priset till den yngsta hunden.

Poängtabell:


Öppen Klass Prov:

Endast det bästa provet under året räknas och följande pris ger poäng:

1:a pris = 5 poäng

2:a pris= 4 poäng

3:e pris = 3 poäng.


Skogsprov:

Följande poäng får räknas för ett godkänt prov

Godkänd = 3 poäng


Vildsvinsprov:

Följande poäng får räknas från ett godkänt prov

Godkänd = 4 poäng

 

Viltspår:

Endast det bästa provet under året räknas och följande pris ger poäng:

Följande poäng får räknas från ett prov

Anlagsklass Godkänd = 1 poäng

ÖKL ger:
1:a pris = 3 poäng

2:a pris = 2 poäng

3:e pris = 1 poäng.

 

Vinnaren skall årligen dokumenteras i den med provet medföljande boken med provresultat och uppgifter om hund och ägare.

Jubileumsvandringspriset tillfaller för alltid den hundägare/förare som vid tre tillfällen erövrat priset med sin hund eller sina hundar.

Styrelsen för avdelning Småland/Öland äger rätt att ändra i ovan om jaktprovsreglerna inte stämmer överens med ovanstående. Styrelsen har det yttersta ansvaret för vandringspriset, dess förvaltning och utdelande.