Statuter Jubileumsvandringspriset

SWK Småland/Öland 10-års Jubileumsvandringspris

I samband med SWK Småland/Öland 10-års jubileum instiftade styrelsen för avdelningen vandringspriset i form av en kristallälg av designern Mats Jonassons i Målerås. Prisets syfte är att stimulera avdelningens hundar att träna inför jaktprov och att starta på Svenska Wachtelhundklubbens jaktprov. Vandringspriset utdelas årligen i samband med Avdelningsmötet till pristagaren. Priset delas ut årligen till den hund vars förare och ägare tillhör avdelning Småland/Öland inom Svenska Wachtelhundklubben och som under året erhållit högsta poängsumman enligt uppställda kriterier inom Svenska Wachtelhundklubben jaktprovsverksamhet.

För att priset ska delas ut ska kravet för lägst godkänt (Pris 1,2,3) enligt SWK´s jaktprovsregler till den hund med högst poäng. Erhåller hundar lika poäng enligt poängräkning tilldelas priset den hund med högsta totalpoäng i Öppenklassprovet. Finns mer än en hund kvar efter denna jämförelse, går priset till den yngsta hunden. Vandringspriset tillfaller ägare med 3 inteckningar.

Poängtabell:


Öppen Klass Prov:

Endast det bästa provet under året räknas och följande pris ger poäng:

1:a pris = 5 poäng

2:a pris= 4 poäng

3:e pris = 3 poäng.


Skogsprov:

Följande poäng får räknas för ett godkänt prov

Godkänd = 3 poäng


Vildsvinsprov:

Följande poäng får räknas från ett godkänt prov

Godkänd = 4 poäng

 

Viltspår:

Följande poäng får räknas från ett prov

Anlagsklass Godkänd = 1 poäng

 

ÖKL ger:
1:a pris = 3 poäng

2:a pris = 2 poäng

3:e pris = 1 poäng.

 

Kriterier:

1. Hund skall vara förd av ägaren. (Med ägare jämställs fodervärd och medlem av ägarens (fodervärdens) familj.)

2. Den skall ha fått det högsta poängen som utdelats enligt ovan poängräkning.

3. Uppfyller mer än en hund detta krav, vinner den hund som har den högsta sammanlagda totala poängsumman i Öppenklassprovet.

4. Om det är samma går priset till den yngsta hunden.

Vinnaren skall årligen dokumenteras i den medföljande bok med provresultat och uppgifter om hund och ägare.

Jubileumsvandringspriset tillfaller för alltid den hundägare/förare som vid tre tillfällen erövrat priset med sin hund eller sina hundar.

Styrelsen för avdelning Småland/Öland äger rätt att ändra i ovan om jaktprovsreglerna inte stämmer överens med ovanstående. Styrelsen har det yttersta ansvaret för vandringspriset, dess förvaltning och utdelande.