Statuter Strandbergs jubileumsprov

Strandbergs 10-års Jubileumsvandringspris

I samband med SWK Småland/Öland 10-års jubileum skänkte familjen Strandberg detta jubileumsvandringspris. Prisets syfte är att stimulera unghundsägarna att träna inför jaktprov och att starta på Svenska Wachtelhundklubbens Unghundsprov. Vandringspriset delas ut årligen i samband med Avdelningsmötet till pristagaren.

Priset delas ut årligen till den hund vars förare och ägare tillhör avdelning Småland/Öland inom Svenska Wachtelhundklubben enligt kriterier nedan.

Kriterier:

1. Hund skall vara förd av ägaren. (Med ägare jämställs fodervärd och medlem av ägarens (fodervärdens) familj.)

2. Den hund som fått den högsta prisvalören på unghundsprovet under provsäsongen

3. Uppfyller mer än en hund detta krav, vinner den hund som har den högsta sammanlagda poängsumman. Är även detta lika, går högst sammanlagda poäng i har- och skogsmomentet före. Är även detta lika, går priset till den yngsta hunden

Vinnaren skall årligen dokumenteras i den medföljande med provresultat och uppgifter om hund och ägare. Strandbergs vandringspris tillfaller för alltid den hundägare/förare som vid tre tillfällen erövrat priset med sin hund eller sina hundar.


Styrelsen för avdelning Småland/Öland äger rätt att ändra i ovan om jaktprovsreglerna inte stämmer överens med ovanstående. Styrelsen har det yttersta ansvaret för vandringspriset, dess förvaltning och utdelande.