Statuter Strandbergs jubileumsprov

Strandbergs 10-års Jubileumsvandringspris

I samband med SWK Småland/Öland 10-års jubileum skänkte familjen Strandberg detta jubileumsvandringspris. Prisets syfte är att stimulera unghundsägarna att träna inför jaktprov och att starta på Svenska Wachtelhundklubbens Unghundsprov. Vandringspriset delas ut årligen i samband med Avdelningsmötet till pristagaren.

Priset delas ut årligen till den hund vars förare och ägare tillhör avdelning Småland/Öland inom Svenska Wachtelhundklubben och som under året erhållit högsta poängsumman på unghundsprov inom Svenska Wachtelhundklubben jaktprovsverksamhet.

För att priset ska delas ut ska kravet för lägst godkänt unghundsprov enligt SWK´s jaktprovsregler och unghund med högst poängsumma. Erhåller hundar lika poäng tilldelas priset hund med högsta totalpoäng i moment harmomentet och skogsmomentet. Finns mer än en hund kvar efter denna jämförelse, går priset till den yngsta hunden. Vandringspriset tillfaller ägare med 3 inteckningar.

Kriterier:

1. Hund skall vara förd av ägaren. (Med ägare jämställs fodervärd och medlem av ägarens (fodervärdens) familj.)

2. Den skall ha fått det högsta poängen som utdelats bland de godkända hundarna på unghundsprovet under provsäsongen.

3. Uppfyller mer än en hund detta krav, vinner den hund som har den högsta sammanlagda poängsumman i harmomentet och skogsmomentet.

4. Om det är samma går priset till den yngsta hunden.

 

Vinnaren skall årligen dokumenteras i den medföljande med provresultat och uppgifter om hund och ägare. Strandbergs vandringspris tillfaller för alltid den hundägare/förare som vid tre tillfällen erövrat priset med sin hund eller sina hundar.
Styrelsen för avdelning Småland/Öland äger rätt att ändra i ovan om jaktprovsreglerna inte stämmer överens med ovanstående. Styrelsen har det yttersta ansvaret för vandringspriset, dess förvaltning och utdelande.