Kommande jaktprov

SWK Småland/Öland ordinarie UKL-jaktprov 2024

Öppet för hundar som provdagen fyllt 9 månader men ej fyllt 24 månader.
Antalet deltagare är begränsat till de antal som står vid varje prov.

1 september – UKL-prov på Öland (6 hundar)

1 september- UKL- prov på Aby/kristineberg (2 hundar)

7 september– UKL-prov på Norra Öland (6 hundar)

8 september – UKL-prov på Bottorp (6 hundar)

15 september – UKL-prov i Uråsa (2 hundar)

 

Samling och PM skickas ut i god tid innan provet

Anmälan och betalning sker via SKK Start (läggs in 11-12 maj)

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1/7.

 

 

 

 

SWK Småland/Öland ordinarie ÖKL-prov 2024

Öppenklassprovet är för hundar som har klarat drevmomentet på hare i unghunds- eller nybörjarklass.

26 oktober – ÖKL-prov Tingsryd (3 hundar)

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1/9.

SWK Småland/Öland ordinarie Skogsprov 2024

Vi har inga ordinarie skogsprov detta år utan bara särskilda. Kontakta domare eller jaktprovsansvarig.

För att få starta ska hunden ha genomfört prov i unghunds- eller nybörjarklass med godkänt harmoment och minst 4 poäng i skottmomentet.

Startavgifter 2024

Annonserade prov:

Unghundsklass 450 kr

Nybörjarklass 500 kr

Öppenklass 500 kr,

Vildsvinsprov 500 kr

Skogsprov 500 kr


Särskilda
 prov:

Vildsvinsprov, totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. 

Skogsprov totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300 kr (kan variera) varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till respektive avdelnings konto före provdagen och resterande 200 kr (kan variera), domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

Avdelningarnas kontonummer

SWK Södra:  PG 19 61 50-7

SWK Småland/Öland: BG 5855-0872

SWK Väst:  PG 210 459-4

SWK Östergötland/Närke: PG 28 00 24-1

SWK Mälardalen/Gotland: PG 1242528-6

SWK HS: PG 33 32 09-5

Mer information om proven kommer längre fram, kontakta Gunilla Carlsson, tel 072-7332007 eller mail: gunilla.labrador@hotmail.com, vid frågor.