Championatsregler för Wachtelhund

Gäller från 2018-01-01

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCH

Wachtelhund

Lägst 3:e pris på jaktprov i Unghundsklass eller Nybörjarklass alternativt för merit erhållen före 2017, Godkänd i unghundsklass eller Nybörjarklass på jaktprov med lägst 8 poäng på skott och lägst 2:a pris på jaktprov i Öppenklass och Godkänt Skogsprov med intensitetsnivå 4 eller 5 i momenten sök och drevförmåga och Godkänt Vildsvinsprov.

En av dessa provmeriter kan erhållas i annat land som har motsvarande jaktprovsregler som SWK.

Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning på utställning efter 15 månaders ålder.

Svenskt utställningschampionat, SE UCH

Wachtelhund

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.

Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat vid officiell utställning inom SWK.

Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Lägst 3:e pris på jaktprov i Unghundsklass eller nybörjarklass alternativt för merit erhållen före 2017, Godkänd i Unghundsklass eller Nybörjarklass på jaktprov med lägst 8 poäng på skott och lägst 2:a pris på jaktprov i Öppenklass alternativt för merit erhållen före 2017 1:a pris i Öppenklass och Godkänt Skogsprov