Varning Afrikansk svinpest

2023-09-07

På grund av att fynd av Afrikansk svinpest gjorts i Sverige, och då i Fagersta-trakten gäller följande vid höstens jaktprov
Startande/funktionärer/domare/hartrampare måste förhålla sig till de riktlinjer som våra myndigheter sätter upp avseende:
• resa från/till från vissa geografiska områden (av Jordbruksverket alt SVA definierade risk-/restriktionsområden)
• sanering/desinficering/tvätt av bl a kläder och skodon
Information inhämtas från Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) alt. SVA (www.sva.se)
Tänk på att även tvätta ev hundsaker såsom halsband, väst etc.

Vi vill att samtliga hjälps åt att sprida denna information till personer som vi vet kommer att delta, i något avseende (t ex åskådare, hartrampare etc.), vid proven men som inte direkt nås av denna information.

På flera ställen kommer det att finnas bad med desinficeringsmedel som alla närvarande ska doppa sina stövlar/kängor i.

Ny info

På grund av att fynd av Afrikansk svinpest gjorts i Sverige, och då i Fagersta-trakten har SWK styrelse beslutat att hundar/hundägare/boende inom, eller som befunnit sig inom det smittklassade området (Karta på smittområde) sedan 2023-09-01 ej är behöriga att starta eller besöka SWKs jaktprov tills vidare.
Detta med anledning av att försöka att hindra smittan att spridas vidare.