September 2023

Varning Afrikansk svinpest

På grund av att fynd av Afrikansk svinpest gjorts i Sverige, och då i Fagersta-trakten gäller följande vid höstens jaktprov Startande/funktionärer/domare/hartrampare måste förhålla sig till de...