Medlemslistor - Årsmöte

2020-04-02

Viktigt vid lokalavdelningarnas årsmöten är emailadresser till samtliga medlemmar

Det är mycket viktigt att medlemsregistret är uppdaterat hos SKK.

För att deltaga på ett digitalt årsmöte via SKKs webb så måste våra medlemsregister innehålla er emailadress.

Finns det ingen emailadress så kan du inte heller vara med och rösta på årsmötet.

För att göra adressändringar och ändra/lägga till emailadresser i medlemsregistret, så skickar man ett enkelt email till medlem@skk.se 

För södras del så saknas det cirka 20 % som inte har registrerat någon emailadress och cirka 10 % som har en gammal ej  fungerande emailadress hos SKK.

Har du inte fått någon kallelse till södras årsmöte så är det feluppgifter hos SKK. Vänligen kontakta dem och informera vilken emailadress de ska skriva in i registret. Lycka till och tack på förhand.  /Styrelsen för SWK avd södra