Kommande jaktprov

Kommande jaktprov

Information om kommande jaktprov inom SWK avd Östergötland/Närke

Har ni detaljerade frågor om enskilda prov bör ni kontakta provets kommissarie eller provledare.

Vid frågor om proven eller anmälan ta kontakt med Fredrik Throzell: 

0703-492725 eller  Fredrik Throzell

Planerade provdatum 2024

14/9 UKL  12 platser

15/9 UKL 12 platser

21/9 UKL 12 platser

22/9 UKL 12 platser

28/9 NKL 6 platser

Sista anmälningsdag för UKL 1 juli

Sista anmälningsdag för NKL 1 juli

Sista anmälningsdag för ÖKL/Skogsprov 1 september

PM kommer skickas ut ett par veckor efter anmälnings tidens slut. Om antalet anmälningar överskrider antalet utlysta platser/prov sker uttagningen genom lottning.
Välkomna önskar styrelsen SWK Östergötland/Närke