Kommande jaktprov

Information om kommande jaktprov inom SWK avd Östergötland/Närke

Till vänster finns information om alla våra prov. Har ni detaljerade frågor om enskilda prov bör ni kontakta provets kommissarie eller provledare.

Vid frågor om proven eller anmälan ta kontakt med Christer Nederman: 

0734-23 93 63 eller  christer_nederman@hotmail.com

Sista anmälningsdag för UKL 1 juli

Sista anmälningsdag för NKL 1 juli

Sista anmälningsdag för ÖKL/Skogsprov 1 september

PM kommer skickas ut ett par veckor efter anmälnings tidens slut. Om antalet anmälningar överskrider antalet utlysta platser/prov sker uttagningen genom lottning.
Välkomna!
Önskar styrelsen Östergötland/Närke
Anmälan görs online på Wachtelhundklubbens hemsida!

Anmäl dig här!