Startavgifter

Annonserade prov:

Unghundsklass 450 kr
Nybörjarklass 500 kr
Öppenklass 500 kr,
Vildsvinsprov 500 kr
Skogsprov 500 kr

 

SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1

 

Vi önskar att få hjälp att förtydliga inbetalningarna som kommer från våra medlemmar.

I meddelande rutan ska det stå vad betalningen gäller och ev vilken hund alt ert namn.

Exempel: UKL, NKL, ÖKL, SKOGSPROV, VILTSPÅR samt hundens namn enl stamtavla.

 

Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 500 kr,

250 kr betalas in på SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 500 kr,

250 kr betalas in på SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300 kr varav anmälningsavgiften 100 kr SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen och resterande 200 kr, domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande