Skogsprov och vildsvinsprov

Vid intresse av att starta på skogsprov eller vildsvinsprov kontakta Anders Runnamn: 070-883 23 02 eller anders-runnman1@hotmail.com

 

Innan du anmäler din hund till skogsprov så var noga med att läsa igenom de provregler som finns här på hemsidan. Du måste vara säker på att din hund har ett sök på mer än 3 minuter och en drevtid på mer än 5 minuter. Jagar du på det sättet att du går med din hund genom markerna och att ni då finner vilt tillsammans, så kommer din hund inte att klara av ett skogsprov, då det är ett självständigt sök som krävs. Även på ett vildsvinsprov så krävs ett självständigt sök.

För mer information se respektive prov och under nyheter gällande skogsproven. Sista anmälningsdag för annonserade skogsprov är den 1 september.

 

Anmälningsavgift skogsprov: 
Annonserat prov: 400 kr betalas in påSWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före det annonserade skogsprovet.
Särskilt prov: 150 kr betalas in påSWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Anmälningsavgift vildsvinsprov: 
Särskilt prov: 150 kr betalas in påSWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

NOTERA! De som anordnar eget vildssvinsprov med domare från Terrierklubben måste själva kontrollera att domaren är auktoriserad av Terrierklubben. ”Terrierdomaren” ska ha Terrier klubbens protokoll och ska inlämna uppgifterna till SKK. Kopior ska skickas till SWK HS,  Anders Johnsson e-mail johnsson-anders@telia.com som ska administrera så att proven kommer in på SWKs hemsida.