Styrelsen för SWK Östergötland/Närke

Styrelsen Verksamhetsåret 2021.

Nedan kan du se hur styrelsen för 2021 ser ut.

Ordförande
Fredrik Throzell, Linköping
Mobil: 0703-49 27 25
E-post:  Fredrik Throzell

 

Vice ordförande
Fredrik Hansen, Normlösa
Mobil: 0703-96 84 35
E-post: Fredrik Hansen

 

Kassör
Jessica Lindholm, Söderköping
Mobil: 0761-38 31 64
E-post: Jessica Lindholm

 

Sekreterare, Media-/infoansvarig
Per Johnsson, Mjölby
Mobil: 0738-56 93 54
E-post:  Per Johnsson

 

Ledamot
Christer Nederman, Kumla
Mobil: 0734-23 93 63
E-post: Christer Nederman

 

Ledamot
Risto Ågren, Norrköping
Mobil: 0701-71 91 23
E-post:  Risto Ågren

 

Ledamot
Henrik Rämme, Mantorp
Mobil: 0730-60 67 79
E-post: Henrik Rämme

 

Suppleanter

Jaktprovsansvarig
Anders Runnman, Söderköping
Mobil: 0708-83 23 02
E-post:  Anders Runnman

 

Johanna Thelin, Hjortkvarn
Mobil: 0702-00 53 08
E-post: Johanna Thelin

Valberedning

Sammankallande

Andreas Eriksson
Mobil: 0722-54 90 40

Ledamot
Sven Eriksson
Mobil: 0737-20 37 12

Ledamot

Vakant.