Styrelsen för SWK Östergötland/Närke

Styrelsen Verksamhetsåret 2019.

Nedan kan du se hur styrelsen för 2019 ser ut.

Ordförande
Fredrik Throzell, Linköping
Mobil: 0703-49 27 25
E-post:  Fredrik Throzell

Ledamot
Vice ordförande

 

Ledamot
Kassör
Jessica Lindholm, Gusum
Mobil: 0761-38 31 64
E-post: Jessica Lindholm

Ledamot
Sekreterare
Risto Ågren , Norrköping
Mobil: 0701-71 91 23
E-post:  Risto Ågren

Ledamot
Media-/infoansvarig
Per Johnsson, Mjölby
Mobil: 0734-18 21 45
E-post:  Per Johnsson

Ledamot
Fredrik Hansen , Linghem
Mobil: 0703-96 84 35
E-post: Fredrik Hansen

Ledamot

Jaktprovsansvarig
Anders Runnman , Söderköping
Mobil: 0708-83 23 02
E-post:  Anders Runnman

Suppleant
Henrik Rämme, Mantorp
Mobil: 0730-60 67 79
E-post: Henrik Rämme

Valberedning

Sammankallande

Andreas Eriksson
Mobil: 0722-54 90 40

Ledamot
Patrik Andersson
Mobil: 0709-32 36 32

Ledamot

Ulf Petersson
Mobil: 0703-96 79 44