Styrelsen för SWK Östergötland/Närke

Styrelsen Verksamhetsåret 2020.

Nedan kan du se hur styrelsen för 2020 ser ut.

Ordförande
Fredrik Throzell, Linköping
Mobil: 0703-49 27 25
E-post:  Fredrik Throzell

 

Vice ordförande

Fredrik Hansen, Normlösa

Mobil: 0703-96 84 35
E-post: Fredrik Hansen

 

Kassör
Jessica Lindholm, Söderköping
Mobil: 0761-38 31 64
E-post: Jessica Lindholm

 

Sekreterare, Media-/infoansvarig
Per Johnsson, Mjölby
Mobil: 0738-56 93 54
E-post:  Per Johnsson

 

Ledamot

Jaktprovsansvarig
Anders Runnman, Söderköping
Mobil: 0708-83 23 02
E-post:  Anders Runnman

 

Ledamot
Risto Ågren, Norrköping
Mobil: 0701-71 91 23
E-post:  Risto Ågren

 

Suppleant
Henrik Rämme, Mantorp
Mobil: 0730-60 67 79
E-post: Henrik Rämme

Valberedning

Sammankallande

Andreas Eriksson
Mobil: 0722-54 90 40

Ledamot
Patrik Andersson
Mobil: 0709-32 36 32

Ledamot

Ulf Petersson
Mobil: 0703-96 79 44