INSTÄLLT ÅRSMÖTE

2021-04-24

Inställt årsmöte för SWK Småland-Öland 2021

Styrelsen har vid styrelsemöte 20210413 beslutat att ställa in årsmötet 2021.

Enligt beslut av SKKs Föreningskommitté innebär ett inställt årsmöte att samtliga mandattider i styrelsen förlängs med ett år.

Årsmötet 2022 kommer att omfatta verksamhet för 2020 och 2021. Styrelsen beslöt i enlighet med detta.