INSTÄLLT ÅRSMÖTE

Inställt årsmöte för SWK Småland-Öland 2021 Styrelsen har vid styrelsemöte 20210413 beslutat att ställa in årsmötet 2021. Enligt beslut av SKKs Föreningskommitté innebär ett inställt årsmöte...