Afrikansk Svinpest nu i Sverige!

På grund av att fynd av Afrikansk svinpest gjorts i Sverige, och då i Fagersta-trakten har SWK styrelse beslutat att hundar/hundägare/boende inom, eller som befunnit sig inom det smittklassade området sedan 2023-09-01 ej är behöriga att starta eller besöka SWKs jaktprov tills vidare. Detta med anledning av att försöka att hindra smittan att spridas vidare. För att få uppdaterad info om smittområde och åtgärder, besök jordbruksverkets hemsida. Vi vill att samtliga hjälps åt att sprida denna information till personer som vi vet kommer att delta, i något avseende (t ex åskådare, hartrampare etc.), vid proven men som inte direkt nås av denna information.