Välkommen till stationsträning inför UKL på Almunge Hundcenter den 11 april

2021-03-03

Målsättningen med dagen är att du som hundförare ska…

  • få ökad kunskap om samtliga ingående moment i UKL/NKL-provet samt bedömningsgrunderna för dessa
  • tips, trix och annat som är viktigt att tänka på

Eftersom träningen är under hundförbudstiden kommer vi att befinna oss på Almunge hundcenter som har hägn där vi kommer att kunna prova på de flesta momenten som ingår i provet (undantaget skottreaktion och inga levande harar). Vi kommer också testa på vattenmomentet.

 

Vi kommer att dela upp deltagarna i tre grupper med 5 ekipage samt funktionärer för att hålla oss till rådande Covid-restriktioner. Detta innebär att endast en förare per hund kan delta under dagen.  Viktigt är ändå att vi alla tänker oss för och tar ansvar för att upprätthålla avstånd och god hygien under dagen!

 

Teoretisk genomgång kommer att ordnas digitalt några dagar före vi träffas – detta då vi av smittskyddsskäl inte kan samla deltagarna i någon lokal på Almunge. Länk till detta mailas till deltagarna!

 

Anmälan görs senast den 2 april till Cajsa cajsa.myrberg@gmail.com . Om du pga symptom av Covid behöver avstå från ditt deltagande ber vi dig att meddela oss detta så snart som möjligt så vi kan erbjuda platsen till någon annan.

 

Pris 400 kr /ekipage inkl. enklare förtäring. Betalning sker på plats via Swish