Digitalt årsmöte 2021!

2021-02-02

Styrelsen för SWK Mälardalen/Gotland har beslutat att hålla ett förenklat digitalt årsmöte via SKK i år.

Mötet kommer att ske mellan den 19/3-21/3 och alla handlingar kommer att publiceras digitalt

Kallelse kommer att skickas till de medlemmar som har sin email-adress registrerad hos SKK. Har du inte registrerat din email hos SKK så kontakta dem på medlem@skk.se  Gör ni det redan idag så kommer email-adressen med i den medlemslista vi erhåller den 28 februari och ni erhåller automatisk en kallelse till det digitala årsmötet.

Kallelsen kommer även att publiceras på Facebook och här på hemsidan.  Håll koll så att du inte missar årsmötet!