Återbetalning av anmälningsavgift till utställningen

2020-07-01

 

Med anledning av att utställningen 2020 i Flen har fått ställas in kommer vi att återbetala anmälningsavgiften. Vissa av er har efterskänkt avgiften till klubben vilket är mycket välkommet och bidrar till att skapa goda förutsättningar för klubbens verksamhet. På grund av att vi inte kan få fram information om vilket konto betalningen kommit från behöver vi få informationen skickad till oss.

För att du ska återfå anmälningsavgiften behöver du senast den 31 december 2020 maila namn, inbetalat belopp och kontonummer till bengtfroander@gmail.com