Tack

2019-11-06

Vi vill framföra ett stort tack till alla markägare som ställt upp med provmarker till höstens UKL/NKL. Denna höst har inte mindre än 39 unga hundar prövats.

Resultaten från dessa prov kan du nu läsa här.