Kallelse till Årsmöte

2020-01-14

Medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 15/3 2020, kl. 15:00. Platsen är även i år Restaurang Husman, Teknikringen 8, 583 30 Linköping.
Skulle du vilja hjälpa till i föreningen kan du kontakta valberedningen, kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

Motioner till årsmötet skall vara inskickade senast två veckor (29/2) innan mötet.

/

Styrelsen SWK Östergötland/Närke