INSTÄLLD - Föreläsning med Barbro Börjesson

INSTÄLLD - Föreläsning med Barbro Börjesson

2020-02-05

På grund av det rådande läget med Coronaviruset har vi beslutat att ställa in föreläsningen den 15/3.

Vi kommer genomföra årsmötet som planerat kl 15-16:30.