Lasses vandringspris

Lasses vandringspris

Priset är instiftat för att öka intresset att aktivera och meritera unghundar. De som har rätt att deltaga är de hundar där ägaren bor inom västras område. Priset skall utgå till den mest lovande unghunden inom vårt område, se poängberäkningen nedan. Hunden kan deltaga i tävlingen till och med det år den fyller tre. Poängen räknas från 1/1-31/12 årligen, priset kan endast vinnas EN GÅNG/hund.

Vinnare av Lasses Vandringspris

 År  Hund  Poäng  Ägare
       
2019 Carl-Hermans Elviz 21,2 Niklas Larsson
2018 Carl-Hermans Carmen 25,8 Peter Svensson
2017 Carl-Hermans Betty 26,1 Solveig Lettesjö
2016 Lindstrands Moa 16,0 Simon Johansson
2015 Hummel Vom Häsebach 16,2 K-G Gunnarsson
2014 Carl-Hermans Yxel 21,0 Per-Olof Dahl
2013 Carl-Hermans Wizzla 19,0 Hasse Karlsson
2012 Lilla Bornös Persilika 19,0 Jan Kylbring
2011 Carl-Hermans Qlinton 19,6 Thomas Kunzl
2010 Digeshults Lillian 13,7 Linda Hermansson
2009 Cigge 18,6 Mattias Algebäck
2008 Carl-Hermans Låla 18,0 Kjell-Ove Andersson
2007 Lilla Bornös Naima 16,2 Solveig Lettesjö
2006 Stillebäckens Emilia 15,8 Kjell Munksten, Michelle B
2005 Hatz Watz Ussa’s Qasper 20,4 Björn Alm
2004 Ulvhults Medusa 15,4 K-G Gunnarsson

 

  • Jaktprov Ukl och Nkl                   Max 18,4 poäng

Den uppnådda poängen delat med tio, endast den bästa provpoängen under perioden skall räknas. (ex. 110 p = 11,0 + poäng för priset)

1;a pris           = 5 poäng
2;dra pris        = 3 poäng
3;dje pris        = 2 poäng
0 pris              = 1 poäng

  • Jaktprov Ökl                                 Max 15,4 poäng

Samma poängberäkning som ovanstående, bästa poäng + tillägg för de priser den uppnått.

1;a pris          = 5 poäng
2;dra pris       = 3 poäng
3;dje pris        = 2 poäng
0 pris              = 1 poäng

  • Skogsprov                                      Max 4 poäng

Godkänd       = 4 poäng
Ej godkänd   = 1 poäng

  • Viltspårprov Anlagsklass              Max 3 poäng

Godkänd       =   3 poäng
Ej godkänd    =  1 poäng

  • Viltspårprov Öppenklass              Max 5 poäng

1;a pris           =   4 poäng
2;dra pris        =   3 poäng
3;dje pris        =   2 poäng
Hp                  = + 1 poäng
Ej godkänd     =   1 poäng

  • Vildsvinsprov                                Max 4 poäng

Godkänd       = 4 poäng
Ej godkänd   = 1 poäng

  • Eftersöksprov Vildsvin                 Max 5 poäng

Utmärkt         = 5 poäng
Godkänd       = 4 poäng
Deltagit         = 1 poäng 

  • Lydnad                                          Max 4 poäng

1;a pris          = 4 poäng
2;dra pris       = 3 poäng
3;dje pris       = 2 poäng
Deltagit         = 1 poäng
 

  • Utställning SWK-SKK                  Max 5 poäng

Excellent       =   3 poäng
Very good     =   2 poäng
Good             =  1 poäng
Ck                  = + 1 poäng
Ck Jaktk/Cert = + 2 poäng

Bästa tillfället för varje grupp räknas, av de 9 grupperna ovan, Poäng fås för hundens bästa resultat men även för enbart deltagande, dock krävs 8:a i skottmomentet på jaktprov;

1. Jaktprov Ukl/Nkl – 2. Jaktprov Ökl – 3. Skogsprov – 4. Viltspårprov anlag – 5. Viltspårprov Ökl – 6. Vildsvinsprov – 7. Eftersöks prov Vildsvin 8. Lydnad – 9. Utställning.För att få deltaga måste hunden ha någon merit i de 7 första grupperna.