Rörligt viltspårprov

Rörligt viltspårprov

Klasser: Anlagsklass och Öppenklass.

Provtid: 1 januari – 31 december i klubbens regi. (Året runt enligt SKKs bestämmelser. En Wachtelhund kan starta på viltspårprov med annan klubb.)

Anmälan & frågor: Skickas via e-mail till Simon Blomqvist,  Simonjohansson_54@hotmail.se eller telefon 0723-19 26 36.

Anmälningsavgift:  Anlagsklass, Öppenklass ca 300 – 400 kr.
100 kr betalas in före provstart till SWK Väst PG 210 459-4 och ca 200/300 kr betalas domaren direkt vid provtillfället