Rörligt viltspårprov

Rörligt viltspårprov

För hundar som på provdagen uppnått lägst 9 månaders ålder.

Klasser: Anlagsklass och Öppenklass.

Provtid: 1 januari – 31 december i klubbens regi. (Året runt enligt SKKs bestämmelser. En Wachtelhund kan starta på viltspårprov med annan klubb.)

Anmälan & frågor: Skickas via e-mail till Roland Jarnald,  roland@jarnald.se eller telefon 0730-324656.

Anmälningsavgift:  Anlagsklass, Öppenklass ca 300 – 400 kr.
100 kr betalas in före provstart till SWK Väst PG 210 459-4 och ca 200/300 kr betalas domaren direkt vid provtillfället