Regler och klasser

Nedan hittar du länkar till olika pdf:er och information från SKK gällande regler och klasser för utställning.

Championat regler för wachtelhund
SE UCH  o  SE JCH

Allmänna:
Utställnings- och championatregler

Tips och råd