Vandringspriser Mälardalen/Gotland

Statuter för Herrevads kennels vandringspris i viltspår

Priset är instiftat för att ökat intresset att kontinuerligt aktivera och meritera viltspårshundar med mål att hundarna senare skall kunna användas till jaktliga eftersök.
Den som har rätt att deltaga är de wachtelhundar där ägaren är medlem i avdelningen Mälardalen/Gotland.
Priset skall utgå till den som är vinnare i öppenklass vid det årliga klubbmästerskapet i viltspår som klubben anordnar.
Priset är ett vandringspris som skall återlämnas av föregående års vinnare senast vid klubbmästerskapet för att på nytt kunna utdelas vid mästerskapet.
När någon har vunnit priset tre gånger och varje gång med minst 5 deltagare i öppenklassen så har man för evigt tagit hem vandringspriset. Ett nytt pris kommer då att införskaffas.

Herrevads Kennel

Thomas och Elisabet Larsson

 

Årets Unghund

Statuter för premiering av lokalavdelningens framgångsrikaste unghund vid jaktprov i unghundsklass.
Mälardalen/Gotlands lokalavdelning av Svenska Wachtelhundklubben har beslutat att med start verksamhetsåret 2014 premiera den hund, ansluten till avdelningen, som under den gångna provsäsongen uppnått högst poäng vid Jaktprov i Unghundsklass. Denna hund tilldelas ett inramat diplom med angivande av utmärkelsen. Förutom hundens namn och registreringsnummer kommer att anges hundens ägare och eventuellförare.
Utmärkelsen Årets Unghund annonseras på lokalavdelningens hemsida och eventuellt i klubbtidningen.
Medlem i SWK Mälardalen/Gotland som under provåret startat sin wachtelhund på jaktprov i Unghundsklass inom någon av klubbens lokalavdelningar kan genom anmälan till styrelsen kandidera för utmärkelsen. Anmälan skall ha inkommit före februari månads utgång året efter provåret.
Vid samma poängtal för två eller flera hundar avgör i ordning poängen för: 1. Skogsarbete 2. Spårvilja 3. Hundens ålder, lägst ålder premieras
Årets Unghund utses av avdelningens styrelse
Diplomet utdelas vid avdelningens årsmöte.

 

Årets unghund

galtbäck     UKL_154433986_10205977680717100_4722856144463200256_n

2016: Galtbäckens Chaplin      2017:Stöyletuftas Peggy Sue   2018:Viltvårdarns Rindi Ei Lansa 

Ägare: Gustav Friberg                Ägare :Joakim Gustavsson        Ägare:Beatrice Carlsson

UKL Rossvik 4/9                        UKL Rossvik 2/9,   121 p          UKL Svalöf 15/9   126 p

 

Vi Gratulerar !!!