Styrelse SWK Mälardalen/Gotland

Ordförande & Viltspårsansvarig

Thomas Larsson, Hallstahammar
Tel: 070-6089440
E-post: thomas.larsson3@gmail.com

Sekreterare

Mette Hauge Bergsland, Eskilstuna
Tel: 072-3637211
E-post: Hauge_90@hotmail.com

Kassör 

Bengt Fröander, Stockholm
Tel: 070-2038 662
E-post: bengtfroander@gmail.com

Ledamot –  Vice Ordförande & Kommunikation

Fredrik Bergqvist, Uppsala
Tel: 070-6195070
E-post: fredrikbergqv@gmail.com

Ledamot – Jaktprovsansvarig

Cajsa Myrberg, Sala
Tel: 073-6187478
E-post: cajsa.myrberg@gmail.com

Ledamot – Bitr. jaktprovsansvarig

Susanne Gustavsson, Rånäs
Tel: 070-4554747
E-post: fantbol@hotmail.com

Ledamot – Mässansvarig

Ronny Sundberg, Bro
Tel: 070-9495750
E-post: rselektriska@telia.com

Suppleant

August Häger, Enköping
Tel: 070-4923444
E-post: augusthager.m@gmail.com

Suppleant 

Tomas Svarvare, Björkvik
Tel: 070-5327863
E-post: tomassvarvare7@gmail.com

Suppleant

Kent Larsson, Falun
Tel: 070-2220622
E-post: kentlarsson@banhof.se

Suppleant

Jakob Johnsson, Eskilstuna
Tel: 073-5078888
E-post:johanssonjakob@gmail.com

Adjungerad uppfödarkontakt

Elisabet Larsson
Tel: 073-9832001
E-post: herrevads@gmail.com

Valberedning:

Erik Klockar (Sammankallande) 070-6249893

Charlotta Fröander

Thomas Gustavsson 076-1080201

Revisorer:

Hans Enelius

Helene Olofsson

Revisorssuppleanter: Mattias Heldesjö  & Madelene Ljungqvist