Hälsoenkät for hundar födda 2011-14

Detta är en hälsoenkät som Svenska Wachtelhundklubben genomför var 10:e år för att kunna bedömma hälsoläget i rasen och anpassa avelsarbetet. Vi hoppas att du kan ta dig tid att fylla i och skicka in enkäten till oss. Resultatet av enkäten kommer publiceras på vår hemsida, www.wachtelhundklubben.com, samt i vår medlemstidning.
Enkäten gäller hundar födda 2011-14. Har du flera hundar inom detta åldersspann så fyll i en enkät per hund. Hoppa över namn och reg. nr om du vill vara anonym. Om du svarar ja, fortsätt med följdfrågorna. På frågor avseende hundens prestationsförmåga avses jakt och under en längre period.
Du kan svara genom att skicka in detta formulär till: Svenska Wachtelhundklubben, c/o Sven Sjöberg, Kanteborg 106, 462 93 Vänersborg. sven.sjoberg@volvo.com.

 

Lasta ned hälsoenkäten via denna länken