GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid var tid gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

SWK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SWK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SWKs berättigade intresse som rättslig grund. SWK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig till jaktprov.

SWK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb, samarbetspartner eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

SWK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SWKs personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap, resultat och fotografier från jaktprov och utställningar. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SWK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, registrering av kull och registrering av prov-, test-, tävlings- och hälsoresultat. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

 Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SWK. Kontakta vår medlemsansvarige om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SWKs medlemsansvarige. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa SWKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SWKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SWK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Wachtelhundklubben,

Medlemsansvarig Clas Jansson, Älundavägen 7, 633 70 Hållsta.

Tycker du att SWK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du anmäla detta till Datainspektionen.