Vessige - UKL - 2023-09-09

Vessige - UKL - 2023-09-09

Kommande jaktprov Vessigebro - UKL - 2023-09-09

Provledare: Mikael Salomånsgård, tel: 070-3484267, e-mail mikael.salomonsgard@gnotec.com
Kommissarie: Kerstin Sahlberg, tel: 070-318 61 86, e-mail: kerstin@gunnarsjonatur.se 
Antal startplatser: 5 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
450 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 vid Askome Salomonsgård 135,311 65 Vessigebro

VÄGBESKRIVNING:

För vägbeskrivning klicka på Salomonsgård.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!