Svalöv/Lönnstorp/Glumslöv - UKL - 2023-09-16

Svalöv/Lönnstorp/Glumslöv - UKL - 2023-09-16

Kommande jaktprov Svalöv/Lönnstorp/Glumslöv - UKL - 2023-09-16

Provledare: Bengt Andersson, tel 070-825 72 82 e-mail: bengtandersson7778@gmail.com
Biträdande provledare: Mats Angbäck
Kommissarie: Marie Nilsson, tel: 070-655 02 38 e-mail: nilssonvagasked@hotmail.com   
Antal startplatser: 16 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
450 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 vid Svalövsgården, Svalöv.

VÄGBESKRIVNING:

Klicka på Svalövsgården  för att komma till vägbeskrivningen.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!