Trollenäs - UKL - 2023-09-09

Trollenäs - UKL - 2023-09-09

Kommande jaktprov Trollenäs - UKL - 2023-09-09

Provledare: Mattias Johansson, tel: e-mail:
Biträdande provledare: Bengt Karlsson, tel: 070-574 02 48 e-mail: bengunk@gmail.com
Kommissarie: Henriette Humble-Hedegaard, tel: 070-0631129, e-mail: henriettehumble@hotmail.com  
Antal startplatser: 4 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
450 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06:45 parkeringen sidan om Trollenässlott, den offentliga p-platsen söder om slottet.

VÄGBESKRIVNING:
Kör väg 17 och sväng av mot Trollenäs, följ vägen förbi fotbollsplanerna vid Trollevallen. Strax därefter finns en offentligparkering där vi samlas. Kommer ni fram till Västra Strö har ni kommit lite för långt.

Samlingsplats (sidan om slottet, ni ska inte in på slottet eller slottets parkering)

Information fås via PM.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!