Pugerup - UKL  - 2023-09-03

Pugerup - UKL - 2023-09-03

Kommande jaktprov Pugerup - UKL - 2023-09-03

Provledare: Bengt Karlsson, tel: 070-574 02 48 e-mail: bengunk@gmail.com
Kommissarie: Adam Engström, tel: Mobil: 070-488 53 06 e-mail: aeviltforvaltning@gmail.com 

Provansvarig: Daniel Malmkvist

Antal startplatser: 12 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
450 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 vid Pugerups Gods, 243 95 Höör, vid maskinhallarna.

VÄGBESKRIVNING:

För vägbeskrivning klicka på Pugerups Gods

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!