Glumslöv - NKL - 2023-10-15

Glumslöv - NKL - 2023-10-15

Glumslöv - NKL - 2023-10-15

Provledare: Douglas Klingspor, tel: 076-315 71 94, e-mail douglas.klingspor@greatsecurity.se
Kommissarie: Jeanette Lindstrand, tel: 070-8 713 992, e-mail: jeanette.lindstrand@hotmail.com  
Antal startplatser: 4 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 24 månaders ålder. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
350 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 samlingsplats är Örenäsgånggriften, Ålabodsstranden 8, Glumslöv. Parkeringsplatsen innan backen ner till Ålabodarna.

VÄGBESKRIVNING:

Vägen mellan Glumslöv och Ålabodarna.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!