Startavgifter 2023

Startavgifter 2023 Annonserade prov: Unghundsklass 450 kr Nybörjarklass 500 kr Öppenklass 500 kr, Vildsvinsprov 500 kr Skogsprov 500 kr Särskilda prov: Vildsvinsprov, totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. Skogsprov totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. Viltspårprov anlagsklass totalt 300 kr (kan variera) varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till respektive avdelnings konto före provdagen och resterande 200 kr (kan variera), domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. Vårt kontonummer SWK Småland/Öland: BG 5855-0872