Startavgifter

Startavgifter 2023 Annonserade prov: Unghundsklass 450 kr Nybörjarklass 500 kr Öppenklass 500 kr, Vildsvinsprov 500 kr Skogsprov 500 kr Särskilda prov: Vildsvinsprov, totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. Skogsprov totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. Viltspårprov anlagsklass totalt 300 kr (kan variera) varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till respektive avdelnings konto före provdagen och resterande 200 kr (kan variera), domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande. Avdelningarnas kontonummer SWK Småland/Öland: BG 5855-0872

Annonserade prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr

SWK Småland/Ölands bankgironummer 5855-0872.
Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Småland/Ölands bankgironummer 5855-0872 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Småland/Ölands bankgironummer 5855-0872 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300kr varav anmälningsavgiften 100kr betalas till SWK Småland/Ölands bankgironummer 5855-0872. före provdagen och resterande 200kr, domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande