Rasens hälsa

Det är av avgörande betydelse för en jakthundras att ha en funktionell hälsa. Med funktionell hälsa menas att hunden inte har kliniska symptom på någon sjukdom. En hund som är anlagsbärare av en recessiv sjukdom är alltid symptomfri. En stor majoritet av de hundar som har den lindrigaste graden av HD eller ED är också symptomfria eller symptomfria större delen av livet. Mindre defekter som liten knick- svans, litet navelbråck och enstaka tandbortfall betyder heller inget för hundens funktion som jakthund. Det är viktigt att rangordna betydelsen av sjukdomsproblem eller defekter när man har en snäv avelsbas. Det går inte att gallra bort allt som är fel.

Djur med allvarliga sjukdomar eller defekter skall inte användas i avel även om inget hälsoprogram finns. Djur som lämnar avkomma med allvarliga sjukdomar och defekter i högre grad än rasens genomsnitt skall inte heller användas i avel.

Klubbens hälsoprogram omfattar röntgen av höftleder (HD) och armbågar (ED). Hälsoprogrammen har varit framgångsrika och andelen friska hundar ligger på en stabilt hög nivå. Tidigare ingick även ögonlysning i hälsoprogrammet men det togs bort 2010. Agrias försäkringsstatistik och SWKs hälsoenkät 2009 visar att vi i dags- läget bör sätta fokus på andra hälsoproblem, främst allergier och epilepsi. Dessa sjukdomar orsakar ett stort lidande för de hundar som är drabbade.

Försäkringsstatistiken visar också att vi har en lägre andel hundar med livmoder- inflammation, juvertumörer och hudtumörer jämfört med andra raser.

 

 

 

Här hittar du Agrias statistik för Wachtelhunden: rapport statistik

 

Här kan du läsa om SKK´s HD-utredning https://www.skk.se/sv/nyheter/2019/5/hd-utredningen-presenterad/