Välkommen till fullmäktige 2018

2018-05-14

Det närmar sig den 19 maj och därmed Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie fullmäktigemöte!

Mötet hålls kl 13.00 på Husby Säteri i Söderköping.

Vid mötet har alla medlemmar närvaro- och yttranderätt.

Endast av lokalavdelning utsedda delegater har rösträtt. Separat kallelse med möteshandlingar kommer att sändas till lokalavdelningarna och delegater.

 

Följ denna länk för att hitta handlingarna till fullmäktige:

http://wachtelhundklubben.com/utstallning/2018-ars-utstallning/fullmaktige-2018/

 

Välkommen!