PM för utställningen

2018-05-14

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA WACHTELHUNDKLUBBENS

OFFICIELLA UTSTÄLLNING

i Söderköping 20 maj 2018

 

Du och din hund hälsas härmed välkommen till Svenska Wachtelhundklubbens utställ­ning i Söderköping 20 maj 2018. Här kommer lite information om utställningen.

 

Bedömningen börjar klockan 09:00

Insläpp och vaccinationskontroll börjar klockan 07:30

Du får din nummerlapp i insläppet till utställningen. Kom i tid! Din hund skall vara på plats och vaccination ska vara kontrollerad före bedömningen av hundens klass startar. Kommer hunden för sent finns risk att den ej kommer bli bedömd.

Domaren dömer ca 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.

 

KRAV PÅ VACCINATIONER

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder

Hund över ett (1) årsålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före utställningsdagen.

OBS! Även medföljande hundar ska visa vaccinationsintyg.

Valpar yngre än fyra (4) månader få ej vistas på utställningsområdet.

 

RINGFÖRDELNING ENLIGT FÖLJANDE:

 

RING 1 Ann Carlström                                                    RING 2 Bo Wallin

Valpklass tikar 6-9 mån      1 hund                                Unghundsklass hanar          3 hundar

Juniorklass hanar                28 hundar                            Jaktklass hanar                    42 hundar

Juniorklass tikar                  45 hundar                           Öppen klass hanar               10 hundar

Totalt:                                74 hundar                            Championklass hanar          3 hundar

Veteranklass hanar              1 hundar

RING 3 Mats Johnsson                                                  Totalt:                                59 hundar

Unghundsklass tikar            15 hundar

Jaktklass tikar                      40 hundar                            Vi kommer i år att stoppa bedömningen i alla

Öppen klass tikar                15 hundar                            ringar då det ska bli tävlan om bästa hund

Championklass tikar            2 hundar                              i jaktklass och bästa tik och hane.

Veteranklass tikar                3 hundar

Totalt:                                75 hundar

 

 

 

 

UTSTÄLLNINGSPLATS                                                     TA MED:

Husby Säteri                                                                   • Vaccinationsintyg

614 90 Söderköping                                                       • Något att sitta på, det kan bli en lång dag.

http://husbysateri.se                                                      • Något för hunden att ligga i eller på.

Lottringar med fina priser                                               • Vattenskål

Föranmälan för lunch till Husby säteri                             • Matsäck, det kommer även finnas

info@husbysateri.se eller 0121-347 00                             försäljning av mat och fika på området.

Vi tar nu Swish!                                                                 • Regnskydd/solskydd beroende på väder

Har du frågor är du välkommen att ringa:                         utställningen hålls utomhus.

Jessica Lindholm, tel 0761-38 31 64                              • HUNDEN!