Ordförande informerar

2020-05-15

SWK jaktprov vs. Corona-tider
Det finns en del oro och frågor bland medlemmar och funktionärer angående klubbens möjlighet att genomföra jaktprov, främst unghundsprov, under hösten.
SWK HS bevakar kontinuerligt Folkhälsomyndighetens samt SKKs rekommendationer för arrangemang, folksamlingar, resande etc. Av den information som finns idag så ser vi inte att det i dagsläget behöver göras några åtgärder för anmälan till prov. Det kan dock komma att bli lite annorlunda praktikaliteter vid genomförande och lottningar till proven.
Vi bevakar och får planera allteftersom frågetecken rätas ut avseende myndighets- och SKK-rekommendationer/beslut.
SWK HS gm Jörgen Larsson, ordf