Nya reglerna för Hanhunds/Tiklistan  - Valphänvisningen 2018

Nya reglerna för Hanhunds/Tiklistan - Valphänvisningen 2018

2017-12-15

Hanhunds listan kommer nu att uppdateras till reglerna som gäller från 2018-01-01.

Nya reglerna för Hanhunds/Tiklistan 2018!

Det är viktigt att vi har med så många hanar/tikar som möjligt för en bra bredd i avelsarbetet. De ska uppfylla kraven för A-listan.

Är din hund …

  •  2 år 6 månader.
  •  Röntgad med Hd-A eller -B, Ed-ua (0). Vid känd patellastatus ska den vara ua.
  •  Godkänd UKL/NKL/JP med lägst 5 poäng i samtliga moment (utom förighet), motsvarar ett 2:a pris enligt 2017 års provregler och JP.
  •  Godkänd UKL/NKL/JP med lägre poäng krävs även något av följande: Pris i ÖKL / EP / EPB / GP / Skogsprov Godkänt med 4 eller 5 poäng på sök.
  •  Över 4 år måste den ha ytterligare jaktprovsmeriter utöver UKL / NKL / JP.
  •  Använd i avel till en kull så behöver den inför sin 2:a kull ha ytterligare jaktprovsmeriter utöver UKL / NKL / JP.
  •  Frisk och mentalt sund
  • … så uppfyller han/hon kraven för A-listan.

SWKs styrelse 2017/Avelskommittén

Valphänvisningsregler, gäller fr.o.m. 1 januari 2018

Valphänvisningen är indelad i två kategorier.
A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer.
B-listan = övriga kullar efter föräldrar med Godkända/gått till Pris (3;dje) UKL/NKL, men där en eller båda föräldrarna inte uppfyller SWKs Avelsrekommendationer.

För både A- och B-listan gäller följande:
• Avelshundarna ska ha HD- A eller B, ED- ua (0). Vid känd patellastatus ska den vara ua.
• Avelshundarna ska ha erhållit betyget Godkänd/gått till Pris på UKL/NKL/JP jaktprov. De måste ha 8 poäng på skott (en gång skottberörd = 4 p tillåts om hunden senare vid ett eller flera tillfällen fått 8 p).
• Avelshundarna får inte ha två eller fler avkommor, i minst två olika kombinationer, som erhållit nedsatt betyg på skottreaktion.
• För enskild parning får inavelsgraden inte vara högre än 6,25 %.
• Avelshundarna får ha högst 50 valpar per individ (drygt 2 % av antalet registreringar de senaste fem åren).

För A-listan gäller dessutom att parningen ska följa SWKs avelsrekommendationer, vilket innebär att …
• Avelshundarna ska vara lägst 2 år 6 månader vid parningstillfället.
• De ska ha 2:a pris Ukl/Nkl/Jp, eller lägst 5 poäng i samtliga moment (utom förighet), på prov genomförda innan 2017. Vid Godkänt Ukl/Nkl/Jp med lägre poäng krävs även något av av följande, Pris i Ökl/Ep/Epb/Gp/Godkänt Skogsprov.
• Avelshundarna över 4 års ålder och för avelshundar från sin 2:a kull, krävs även något av följande, Pris i Ökl/Ep/Epb/Gp/Godkänt Skogsprov/Vildsvinsprov.
• Parningen ska inte vara en upprepad kombination.
• Avelsdjur som i olika kombinationer ger en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar/defekter än rasens genomsnitt ska tas ur avel. Likaså om valparnas jaktprovsresultat efter utvärdering är klart under medel.


OBS! Avelsrådgivning ges fr.o.m. 1/1-2018 endast till de hundar som uppfyller A-listans krav.

SWKs styrelse 2017/Avelskommittén