Lördagen 22 maj hålls klubbens fullmäktigemöte.

2021-05-21

Lördagen 22 maj hålls klubbens fullmäktigemöte, detta år i digital format.
Mötet kommer att ledas och administreras av SKK som också beslutat om avsteg från stadgarna att alla medlemmar ska beredas möjlighet att delta.
Så tyvärr kommer endast kallade delegater och funktionärer (styrelse/revisorer/valberedning) kunna digitalt närvara vid mötet.
Hälsningar
Jörgen Larsson, ordf SWK