Välkommen till fullmäktige 2018

2018-01-23

Välkommen till Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie fullmäktigemöte!

Mötet hålls den 19 maj 2018 kl 13.00 på Husby Säteri i Söderköping.

Vid mötet har alla medlemmar närvaro- och yttranderätt.

Endast av lokalavdelning utsedda delegater har rösträtt. Separat kallelse med möteshandlingar kommer att sändas till lokalavdelningarna och delegater.

Här finns underlaget för fullmäktige 2018