Jaktprovsdomare - något för dig?

2017-11-13

I RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) har SWK satt upp mål avseende jaktprovsverksamheten och för att uppnå detta måste antalet jaktprovstarter och antalet aktiva domare öka. För att kunna genomföra flera prov, vilka arrangeras i lokalavdelningarnas regi, kommer en preparandkurs för blivande jaktprovsdomare för wachtelhund att arrangeras till våren/sommaren 2018 i enlighet med vår verksamhetsplan för 2017/2018. Du som har tänkt att det skulle vara intressant och kul att vara jaktprovsdomare har nu en möjlighet att själv anmäla dig eller pusha för någon annan, som du vet tänkt på detta eller som du anser vara lämplig.

De vi främst söker ska/bör ha:
 – Medlemskap i SWK
 – Vara jägare
 – Genuint jakt- och jakthundsintresse
 – Kynologisk erfarenhet
 – Stor erfarenhet av jakt med wachtelhund
 – Fört hund vid flera provformer av wachtelhundprov
 – Tjänstgjort som funktionär inom SWK

Viktiga personliga egenskaper är:
 – Integritet
 – Ödmjukhet
 – Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
 – Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer
 – Social kompetens

Utbildningen startar med en preparandkurs över en helg (fredag-söndag). Efter att genomgått preparandkursen med godkänt resultat fortsätter utbildningen genom praktiktjänstgöring såsom domarelev vid ett antal prov och provtyper under ett-två år. Efter godkänd elevtjänstgöring kallas domareleven till domaraspirant som innebär praktiktjänstgöring såsom domaraspirant under ett-två år med högre grad av delaktighet i domslut och kritiklämnande än under elevtjänstgöringen.

Arbetsinsatsen som färdig domare innebär att döma vid minst 5 provtillfällen (företrädelsevis i
september) per år vid klubbens prov samt att delta i klubbens årliga domarkonferens.
Skicka intresseanmälan till ordförande Jörgen Larsson på e-mail larsson.jorgen@telia.com med
namn, adress, tel nr och e-mailadress så kommer ett frågeformulär att skickas till Er som returneras
för vidare utvärdering av SWK styrelse.

Er ansökan eller förslag på lämplig kandidat ser vi fram emot senast 31 december 2017.
//SWK styrelse