Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen fram till 31 maj och efter 1 juni 2020.

2020-05-05

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/?fbclid=IwAR17CcdRaNroagG-1xXrvLFRrtgs0vPDc-FckVDO4QCv8a89kXc2rJUsXfo