Fullmäktigeunderlag 2021

2021-05-03

Här kan ni gå in och läsa fullmäktigeunderlaget.

Länk kommer om man vill vara med och lyssna på mötet digitalt.

 

0.1 FM 21 Försättsblad

0.2 FM 21 Kallelse

1 FM 21 Dagordning

0.3 FM 21 Råd inför fullmäktige

2 FM 21 Fullmäktigedelegater

3.1.1 FM 21 Verksamhetsberättelse 2019

3.1.2 FM 21 Verksamhetsberättelse 2020

3.2.1 FM 21 Årsredovisning 2019

3.2.2 FM 21 Årsredovisning 2020

4.1 FM 21 Avelsrapport 2019

4.2 FM 21 Avelsrapport 2020

5.1 FM 21 Revision 2019

5.2 FM 21 Revision 2020

6.1 FM 21 Styrelsens förslag till disposition 2019

6.2 FM 21 Styrelsens förslag till disposition 2020

7 FM 21 Verksamhetsplan_2021_2023

8.1 FM 21 Rambudget 2021

8.2 FM 21 Rambudget 2022

8.3 FM 21 Rambudget 2023

9 FM 21 Förslag till avgifter

10 FM 21 Valberedningens

12 FM 21 Styrelsens förslag jaktprovsregler 2022

13.1 FM 21 Olov Axelssons vandringspris 2020

13.2.1 FM 21 Jägarnas vandringspris 2019

13.2.2 FM 21 Jägarnas vandringspris 2020

13.3.1 FM 21 VDW vandringspris 2019

13.3.2 FM 21 VDW vandringspris 2020

M v h

Styrelsen