Anmälningstiden för UKL och NKL har nu gått ut.

2020-07-02

Då har anmälningstiden till våra jaktprov i September och NKL gått ut.
Vi har i år fått in väldigt många anmälningar.
Lottning till proven kommer ske under V.28 och ett Mail kommer komma ut till alla som anmält sig.kort därefter.

Vissa kommer bli glada, andra inte.
Vi kommer göra allt för att alla ska bli erbjudna en provplats någonstans.”

M v h

Alla jaktprovsansvariga.