God Jul&Gott nytt år

Foto Annas jaktfotografi.     God Jul och gott nytt år. Önskar vi i styrelsen till alla våra medlemmar.  

Hälsoenkät

Avelsgruppen har lagt ner ett jättejobb på att göra en hälsoenkät. Vi har idag fått in ca 20 procent svar av 1100 utskick. Vi skulle vädja om att fler skickar in svar på enkäten. Hälsoenkät   M...

Kalender 2020

Tyvärr har det skickats med fel information till en del markvärdar och medlemmar som fått sin kalender för 2020. Vår leverantör kommer att starta med att åtgärda detta i morgon. Vi kan bara beklaga...

Kalender 2020

  Vi i styrelsen vill tacka alla som har bidragit med bilder till kalendern 2020! De bilder som inte kom med i denna utgåva kanske kan användas nästa år.

Nytt Raskompendium

http://wachtelhundklubben-prod.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2019/10/Raskompendie-wachtelhund-2019-lag.pdf

Idag är en sorgens dag för SWK

Idag är en sorgens dag för SWK, det overkliga som inte får hända och som vi hittills varit förskonade från hände. Vid ett unghundsprov i Töreboda, avdelning Västra, blev en wachtelhund under jaktprov...

Kalender 2020

Nu ska snickradet av Wachtelhundklubbens väggkalender för 2020 påbörjas. Vi tar gärna emot bidrag på fina bilder av Wachtelhundar i sitt rätta element (dvs helst i samband med jakt)! Maila ditt...

Fullmäktige 2019

Svenska wachtelhundklubbens  fullmäktigemöte kommer att hållas 18 maj kl 1300 i Hultsfred.   Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt!   Mer information o handlingar inför Fullmäktige!