Aktuella valpkullar & parningar

Aktuella valpkullar & parningar

Här hittar du alla aktuella kullar och parningar.

Valphänvisningsregler, gäller fr.o.m. 1 januari 2018
Valphänvisningen är indelad i två kategorier.
A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer.
B-listan = övriga kullar efter föräldrar med Godkända/gått till Pris (3;dje) UKL/NKL, men där en eller båda föräldrarna inte uppfyller SWKs Avelsrekommendationer.

 

För både A- och B-listan gäller följande:
• Avelshundarna ska ha HD- A eller B, ED- ua (0). Vid känd patellastatus ska den vara ua.
• Avelshundarna ska ha erhållit betyget Godkänd/gått till Pris på UKL/NKL/JP jaktprov. De måste ha 8 poäng på skott (en gång skottberörd = 4 p tillåts om hunden senare vid ett eller flera tillfällen fått 8 p).
• Avelshundarna får inte ha två eller fler avkommor, i minst två olika kombinationer, som erhållit nedsatt betyg på skottreaktion.
• För enskild parning får inavelsgraden inte vara högre än 6,25 %.
• Avelshundarna får ha högst 50 valpar per individ (drygt 2 % av antalet registreringar de senaste fem åren).

 

För A-listan gäller dessutom att parningen ska följa SWKs avelsrekommendationer, vilket innebär att …
• Avelshundarna ska vara lägst 2 år 6 månader vid parningstillfället.
• De ska ha Godkänt UKL/NKL med lägst 5 poäng i samtliga moment (utom förighet), motsvarar ett 2:a pris enligt 2017 års provregler och JP.
• Vid Godkänt UKL/NKL/JP med lägre poäng / eller för avelshundar över 4 års ålder/ och för avelshundar from. sin 2:a kull krävs även något av följande, Pris i ÖKL/EP/EPB/GP/Godkänt Skogsprov med 4 eller 5 p på sök.
• Parningen ska inte vara en upprepad kombination.
• Avelsdjur som i olika kombinationer ger en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar/defekter än rasens genomsnitt ska tas ur avel. Likaså om valparnas jaktprovsresultat efter utvärdering är klart under medel.

Vad betalar du för en wachtelvalp?  

SWK rekommenderar ett valppris på 12 – 14.000 kronor. Det finns uppfödare som tar betydligt mer, både 16-, 17- och 18-tusen kronor. Får man en bättre valp för 18-tusen? Är föräldrarna till dessa dyra valpar friskare och bättre meriterade?

Det finns inget direkt samband mellan valppris och ”kvalitet”!

Jämför föräldradjurens jaktprovsmeritering, deras tidigare avkommor, röntgenresultat osv. Att valparna har tyskt påbrå är inget skäl att ta mer betalt för valparna.

Du köper alltid ett ämne. Förhoppningsvis med goda jaktanlag. Det är ditt jobb att utveckla valpen till en duktig jakthund. Lycka till!