Regler och klasser

Nedan hittar du länkar till olika pdf:er och information från SKK gällande regler och klasser för utställning.

 

Klasser, regler för bedömning och utställningsregler i sammandrag

Utställnings- och championatregler

Olika utställningsformer

Att anmäla till utställning (observera att SWK inte är anslutet till SKKs anmälningssystem utan har en egen sida för detta på vår hemsida)

Tips och råd